image1 image2 image3

Senioren Support!

In de huidige wereld van pingen, sms'en, twitteren etc, is er een gebruikersgroep die steeds meer word vergeten. De explosief groeiende groep van Internet Senioren, mensen van boven de vijftig die door veel van de huidige providers maar al te vaak worden genegeerd. Totaal onterecht overigens want we hebben deze groep op het Internet hard nodig, al is het alleen maar om ons eraan te herrinneren waar het Internet nu echt voor bedoeld is. Bovendien is hun kennis en ervaring broodnodig in een wereld waarin men zonder twitter en sms bijna niet meer weet hoe men met elkaar op normale wijze zou kunnen communiceren en waar men nauwlijks nog weet welke etiquete gebruikt zouden moeten worden moet worden. Een ernstig gemis in een tijd waarin communicatie zo belangrijk is.

Jongkind-IIS neemt deze groeiende groep oudere gebruikers uiterst serieus. Wij nemen ruimschoots de tijd voor deze klanten, begeleiden hen vaak ook na de aankoop van een nieuwe computer met hun eerste stappen op het internet en staan altijd klaar om te helpen bij problemen en/of storingen, veelal gewoon thuis of op lokatie en tegen speciale lagere tarieven.

Men zegt wel eens, de jeugd heeft de toekomst, dat is niet helemaal waar maar wat wel zeker is dat juist de ouderen  onze toekomst zijn en die is vaak dichterbij dat men zou verwachten.

Senioren Support
superman.png

In de huidige wereld van pingen, sms'en, twitteren etc, is er een gebruikersgroep die steeds meer word vergeten. De explosief groeiende groep van Internet Senioren, mensen van boven de vijftig die door veel van de huidige providers maar al te vaak worden vergeten. Totaal onterecht overigens want we hebben deze groep op het Internet hard nodig, al is het alleen maar om ons eraan te herrinneren waar het Internet nu echt voor bedoeld is. Bovendien is hun kennis en ervaring broodnodig in een wereld waarin men zonder twitter en sms bijna niet meer weet hoe men met elkaar op normale wijze kan communiceren.

Jongkind-IIS neemt deze groeiende groep uiterst serieus. Wij nemen ruimschoots de tijd voor deze klanten, begeleiden hen vaak ook na de aankoop van een nieuwe computer met hun eerste stappen op het internet en staan altijd klaar om te helpen bij problemen en/of storingen, veelal gewoon op lokatie en tegen special lage tarieven.

- See more at: http://www.jongkind-iis.nl/component/content/category/80-senioren-support#sthash.Z7H5Qre1.dpuf
Senioren Support
superman.png

In de huidige wereld van pingen, sms'en, twitteren etc, is er een gebruikersgroep die steeds meer word vergeten. De explosief groeiende groep van Internet Senioren, mensen van boven de vijftig die door veel van de huidige providers maar al te vaak worden vergeten. Totaal onterecht overigens want we hebben deze groep op het Internet hard nodig, al is het alleen maar om ons eraan te herrinneren waar het Internet nu echt voor bedoeld is. Bovendien is hun kennis en ervaring broodnodig in een wereld waarin men zonder twitter en sms bijna niet meer weet hoe men met elkaar op normale wijze kan communiceren.

Jongkind-IIS neemt deze groeiende groep uiterst serieus. Wij nemen ruimschoots de tijd voor deze klanten, begeleiden hen vaak ook na de aankoop van een nieuwe computer met hun eerste stappen op het internet en staan altijd klaar om te helpen bij problemen en/of storingen, veelal gewoon op lokatie en tegen special lage tarieven.

- See more at: http://www.jongkind-iis.nl/component/content/category/80-senioren-support#sthash.Z7H5Qre1.dpuf

Omdat wij vaak in praktijk tegenkomen dat Banken, overheidsdiensten en dergelijke instanties de ouderen onder ons niet als doelgroep zien kunnen we ons daadwerkelijk groen en geel ergeren aan hun websites die alleen maar op hun eigen meest winstgevende doelgroep(en) gericht lijken te zijn. Senioren zijn vaak een lastige post als je ze als klant hebt, ze vragen meer tijd meer uitleg, zijn vaak en terecht uiterst voorzichtig met hun privacy en worden daarom veelal genegeerd daar waar het gaat bij het ontwerp van een fasoenlijke en gemakkelijk toegankelijke website, zonder irritante een bijkans beledigende vragen en enige zinvolle logica.  Zelfs het vermelden van een simpel en gemakkelijk telefoonnummer is voor veel van deze bedrijven al te veel moeite.Laat staan dat er geen hopeloos complexe stemcomputer achter zit. Zie ook: http://www.jongkind-ict.nl/index.php/bits-bytes/135-slechte-en-minder-slechte-providers

 

Toen in Januari 2015 de vereniging van Nederlandse banken verkondigden dat een adequate beveiliging van een computer in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van diens gebruiker is en dat de bank niet automatisch de schade als gevolg van een mogelijke besmette computer zou gaan betalen, verwonderde ik mij over de hierbij opgestelde regels die hiervoor zouden moeten zorgen.

Simpelweg gesteld, wanneer je het je eigen klanten min of meer verplicht om gebruik te moeten gaan maken van het internet dat kun je verantwoordelijkheid voor mogelijke fraude via dit internet niet zomaar op je klanten afschuiven. Veel banken investeren veel in veilige betaalsystemen en girale transactiesystemen. Hoe kun je nu in hemelsnaam verwachten van je klanten dat ze hetzelfde doen, dat is een oneerlijke vergelijking. Ergens is het eerlijk gezegd wel logisch, het is simpelweg technisch niet mogelijk om een 100% veilig betalingssysteem op te zetten wanneer diezelfde klant zo onvoorzichtig is om te gaan internetbankieren met dezelfde computer waarmee zijn kinderen films en muziek hebben gedownload.En gelijktijdig sluiten banken en overheidsinstanties steeds vaker hun filialen en loketten, waarbij er voetstoots maar vanuit word gegaan dat de oude generatie zich maar heeft aan te passen aan de nieuwe technieken en steeds complexere websites ervanuitgaand dat alles voor zich spreekt en enige toelichting of zelfs maar uitleg waarschijnlijk niet eens nodig is. Zo verdwijnen telefoonnummers steeds meer en meer van de meeeste websites en wanneer er na lang zoeken uiteindelijk toch nog een telefoonnummer word gevonden leid deze steevast naar een complex en slecht functionerend telefonisch keuzemenu wat werkelijk helemaal niet maar dan ook niets met enige vorm van dienstverlening van doen heeft. Het lijkt vaak zo eficcient en snel of gemakkelijk maar ze zijn alleen maar bedoeld ter voordele van de leverancier die hiermee zijn klanten feitelijk alleen maar beledigd schoffeert. en falikant in de kou laat staan. Een klant laten afhandlen door een stemcomputer, hoe verzin je het!

Sommige ouderen gaan nooit internetbankieren

Nu steeds meer Nederlanders gebruik maken van een internetaansluiting zouden banken hun klanten dwingen tot internetbankieren, zo stelt KBO-Brabant, een belangenorganisatie van senioren. Banken zouden echter vergeten dat 29% van de mensen tussen 65 en 75 jaar geen internet gebruikt.

"Er is een groep ouderen die nooit gaat internetbankieren. Toch worden deze mensen min of meer met het mes op de keel gedwongen dat toch te doen", zegt Simon van den Nieuwenhof, beleidsmedewerker bij KBO-Brabant tegenover BN De Stem. "Dit zijn de mensen die veertig jaar of langer hun spaarcentjes naar de bank hebben gebracht."

KBO-Brabant dringt bij banken aan op alternatieve oplossingen voor internet. Ouderen die nog geen internet gebruiken en dat volgens de seniorenvereniging vermoedelijk ook niet zullen gaan doen, worden door het oprukken van internetbankieren gedwongen om hun kinderen of andere derden in te schakelen om hun bankzaken voor hen via internet te regelen.

"Afgezien van het verlies aan zelfstandigheid voor deze ouderen, zijn hier ook risico’s aan verbonden. Het is niet voor niets dat het ministerie van VWS in het programma ‘Ouderen in veilige handen’ als actiepunt ‘het voorkomen van financiële uitbuiting’ heeft opgenomen. Daders zijn veelal te vinden onder al dan niet overbelaste mantelzorgers", aldus de organisatie.

Begeleiding

De banken herkennen zich niet in de kritiek. Zo stelt ING dat klanten kunnen blijven bankieren zoals zij dat prettig vinden. "Dat kan ook traditioneel, met papieren overschrijvingen, en dat blijft ook zo", aldus een woordvoerder. De bank helpt daarnaast ook klanten met advies en uitleg. Zo is er hulp om te internetbankieren via een tablet, wat voor veel ouderen eenvoudiger blijkt te zien dan internetbankieren via een laptop of desktop. Oudere klanten van de Rabobank krijgen via Seniorweb.nl cursussen aangeboden.

Problemen op komst voor digitale senior

Bijna driekwart van de senioren die nu online is verwacht de toenemende digitale dienstverlening niet te kunnen bijbenen. Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO waaraan 1.350 Nederlandse senioren deelnamen. Volgens de KBO denkt het overheidsbeleid daar te makkelijk over. Een vangnet blijft nodig.

Uit het onderzoek blijkt dat zelfs ouderen met internet grote problemen verwachten.
Bijna driekwart (72%) van de digivaardige senioren verwacht moeite om de internetontwikkelingen bij te benen of heeft dat nu al. Als diensten alleen nog maar via internet en e-mail aangeboden worden komt 47% van de digivaardige senioren ook nog eens echt in serieuze problemen. Dit komt bovenop de 1,2 miljoen internetloze senioren uit eerder onderzoek van de KBO.
 
De KBO ziet dat veel dienstverlenende instanties er bijna vanzelfsprekend vanuit gaan dat alle burgers digitale dienstverlening ook kunnen en willen. ”Ons onderzoek bewijst dat dit beleid haaks staat op de realiteit”, zegt Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa. ”Daarom roepen wij op om alternatieven te blijven bieden, plus een goed functionerend vangnet. Het moet mogelijk blijven om gewoon te bellen of langs te komen met een vraag.”
Een van de ondervraagden verwoordt het gevoel van veel senioren: ‘Vaak roept een antwoord via een e-mail een nieuwe vraag op, met eindeloze mailwisseling tot gevolg.’
 
Bij veel gemeenten kan je alleen nog een afspraak maken via internet. De ophaalkalender voor huisvuil staat online, brochures van de overheid moet je downloaden en vrijwel alle informatie over openbaar vervoer staat op internet. Slechts 28% van de online senioren verwacht in de toekomst hier probleemloos mee om te kunnen gaan.
 
Manon Vanderkaa: “De KBO stimuleert en ondersteunt senioren in hun weg naar digitalisering. Door voorlichting te geven over het gebruik van DigiD, hulp bij de belastingaangifte en hulp bij het internetbankieren. Maar er zit een grens aan wat een grote vereniging kan doen. Overheid en bedrijven moeten rekening houden met de wensen, behoeften en mogelijkheden van de grote en diverse groep oudere Nederlanders.”

Kan alles wel via internet? Geef uw mening!

Kan alles wel via internet? Geef uw mening!

Gemeente, politie, belastingdienst, banken, huisartsen… instanties regelen steeds meer via internet. Wij willen graag onderzoeken of dat een goede ontwikkeling is voor senioren.

Veel senioren zijn digitaal vaardig, blijkt uit onderzoek van SeniorWeb. Veel senioren gebruiken zowel een tablet als een smartphone en een e-reader of laptop. Populair zijn e-mail, sociale media (vooral Facebook!) en WhatsApp.

Via internet is steeds meer mogelijk: internetbankieren, online shoppen en een reis plannen of boeken. Bedrijven en overheden verwachten dat klanten en burgers steeds meer via internet regelen. Van het doorgeven van meterstanden tot het betalen van belasting. Maar is dat terecht?

Overheid voor iedereen?
De Unie KBO wil graag weten van mensen met én zonder internet wat zij vinden van de toenemende digitalisering van de dienstverlening. Vooral door de overheid, want die moet iedereen kunnen bereiken. Wij hebben daarvoor een vragenlijst ontwikkeld.

Uw antwoorden helpen ons in onze gesprekken met de overheid, waarin wij ook pleiten voor alternatieven voor internet.

Geen toegang tot internet? Bel dan de servicetelefoon: 0900 - 821 21 83 (€ 0,10/min).
Bij dit onderzoek verloten we vijftien bioscoopbonnen van € 15.

Valse email van uw bank? Melden helpt!

Steeds meer mensen doen hun bankzaken via internet. Handig, maar de keerzijde is dat criminelen via uw computer toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. U kunt de banken helpen in de strijd tegen digitale criminaliteit.


Toegang tot uw computer krijgt een dief op verschillende manieren. Meest gebruikelijk is een valse e-mail, ogenschijnlijk namens uw bank. Zo proberen criminelen uw pincode te achterhalen. Om dit te stoppen, kunt u uw bank benaderen.

Maar wat doet de bank met uw melding? KBO Nieuws nam de proef op de som. We meldden een valse email bij de ING bank. De reactie delen we graag met u:

Hartelijk dank voor uw melding over een valse e-mail, ook wel ‘phishing’ e-mail genoemd. De e-mail die u heeft ontvangen is niet afkomstig van de ING.

Wat doen wij met meldingen over phishing e-mails?
- Wij laten de website waarnaar de e-mail verwijst direct blokkeren.
- Op ING.nl/veiligbankieren tonen wij voorbeelden van valse e-mails om klanten te waarschuwen.

Persoonlijke gegevens ingevuld of afgegeven?
Het kan zijn dat u telefonisch of op een website persoonlijke gegevens heeft afgegeven. Bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, wachtwoord, activeringscode of TAN-codes voor Mijn ING. Bel dan direct de Alarmlijn, op 020 22 888 00. Samen met u bekijken wij dan of het invullen van uw persoonlijke gegevens gevolgen heeft gehad. Ook bekijken we wat eventuele vervolgstappen zijn. De Alarmlijn is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.


Meer informatie?
Kijk op ING.nl/veiligbankieren of bel ons op 020 22 888 88. Wij helpen u graag en zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Mocht u vaker een valse e-mail ontvangen, dan ontvangen wij deze graag weer van u. U kunt deze valse e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. sturen. Hiermee helpt u ons om internetcriminaliteit gericht tegen te gaan.

Ruim 3500 meldingen over verdwijnen blauwe envelop

Bij het Meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ zijn al ruim 3500 meldingen binnengekomen. Aanleiding was de mededeling van de Belastingdienst dat alle post digitaal verstuurd wordt. Sindsdien is de staatssecretaris ons tegemoet gekomen, maar we blijven strijden voor een vangnet en een volwaardig alternatief.

Het grote aantal meldingen is een duidelijk signaal van senioren dat niet te negeren valt. Zij zijn overdonderd en maken zich zorgen over de snelheid van de digitalisering. De melders verwachten problemen als het contact met de overheid alleen nog maar via internet en e-mail verloopt. Zij voelen zich buitenspel gezet of afhankelijk gemaakt van anderen (die digitaal handig zijn).

De samenwerkende seniorenorganisaties KBO, PCOB en ANBO benadrukken niet tegen digitalisering te zijn. Zij hameren wél op goede alternatieven, zodat er een vangnet is voor alle mensen die (nog) niet of verminderd digitaal vaardig zijn.

Toch papieren brief
Eind 2015 kwam staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën enigszins tegemoet aan onze zorgen, door aan de Tweede Kamer toe te zeggen dat wie geen computer en geeft hulp heeft, toch nog een papieren brief kan krijgen van de Belastingdienst. Een mooie stap in de goede richting, maar nog niet voldoende om alle ongerustheid weg te nemen. Het meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ blijft voorlopig open, zodat verontruste burgers hun stem kunnen laten horen.

Informatie
Het meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ is telefonisch, schriftelijk en online te bereiken:

  • Telefonisch: Belastingservice Ouderenbonden 0900 – 040 1437 (€ 0,10 ct per minuut), elke werkdag tussen 9.30 tot 12.30 uur.
  • Schriftelijk: Meldpunt Dag blauwe envelop, Postbus 325, 5201 AH ’s-Hertogenbosch.
  • Via internet: www.dagblauweenvelop.nl

Digitale overheid tast onafhankelijkheid ouderen aan

Ouderen in Nederland worden sterk afhankelijk van de hulp van anderen wanneer de overheid besluit alle contact tussen burger en overheid te digitaliseren. Deze conclusie volgt uit het onderzoek ‘Digitaal contact overheid en gemeente’ van seniorenorganisatie Unie KBO onder 65-plussers.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 alle zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal kunnen afhandelen. Als dit uitsluitend digitaal zou zijn dan komen ouderen die op dit moment niet digitaal zelfstandig zijn, in de problemen. Dit blijkt uit onderzoek van de Unie KBO. Maar liefst 87% van de digibete ouderen in het onderzoek van de Unie KBO bevestigen dat zij hulp van onder meer familie, vrijwilligers en ambtenaren moeten inschakelen.
 
Vangnet
"Wat we nu zien is dat de focus vooral ligt op de inrichting van een goede digitale infrastructuur. Wij willen dat juist ook aandacht komt voor een vangnet voor digibeten, waaronder veel ouderen”, aldus Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO. "Wij stellen: digitaal waar het kan, persoonlijk omdat het moet. Om de digibete gebruiker straks niet uit te sluiten moet in de aanloop naar 2017 ook de nadruk liggen op het geven van persoonlijke voorlichting, begeleiding en ondersteuning", aldus Vanderkaa. De Unie KBO schrijft in een brief aan de Minister dat de overheid actie moet ondernemen om ook de digibete ouderen inspraak te geven tijdens het proces. Door de Minister is een klankbordgroep ingesteld die adviseert over het gebruiksvriendelijker inrichten van de e-overheid. De Unie KBO dringt er bij de Minister op aan om in die klankbordgroep ook ouderen zitting te laten hebben.
 
Drempels
De uitkomsten onderstrepen deels de eerdere bevindingen van de Nationale Ombudsman en andere onderzoeken naar digitalisering en dienstverlening. Het onderzoek van de Unie KBO werpt echter ook het licht op andere aspecten: veel ouderen ervaren zichzelf als te oud om de benodigde digitale vaardigheden eigen te maken en velen hebben bovendien een sterk verminderde interesse in digitalisering. Maar ook de kosten die gemaakt moeten worden om internetapparatuur aan te schaffen vormen voor veel senioren een drempel. De Unie KBO stelt dat deze aspecten niet zonder meer opgelost worden door een goede digitale infrastructuur.
 
Digitaal contact
Persoonlijk contact met de overheid blijft voor veel ouderen de meest prettige manier van contact. Nagenoeg alle ondervraagden vinden dan ook dat er alternatieve manieren mogelijk moeten blijven om contact te kunnen maken. Van de senioren die aan het Unie KBO-onderzoek hebben deelgenomen en thuis in het bezit zijn van een internetaansluiting, heeft 70% digitaal contact met de overheid. De meest genoemde onderwerpen zijn belastingaangifte (67%), het inwinnen van informatie (37%) en het maken van afspraken (36%).

(stomme) banken

In tegenstelling tot de titel van dit artikel, zijn banken helemaal niet stom, maar zo sociaal of servicegericht zoals ze zichzelf vaak neerzetten zijn ze zeker niet, uitzonderingen daargelaten. Banken hebben tegenwoordig een flink communicatieprobleem. Zo is er, in tegenstelling tot wat veel mensen nog denken, vrijwel geen enkele Nederlandse Bank die hun klanten per telefoon of per email benaderd. Aan de ene kant is het voor de klanten wel erg duidelijk, krijg je een email of een telefoontje van je bank dan kun je er automatisch van uitgaan dat het een poging tot oplichting betreft, wel zo gemakkelijk, tenminste, dat zou je denken als je niet de eerste dag van je vakantie erachter komt dat de bank je pas heeft geblokkeerd omdat hij mogelijk is geskimmed, en dat dus op de eerste dag van je vakantie ontdekt en er niets anders opzit dan je creditcard dan maar te gebruiken, De vaak hoge kosten ervan mag je zelf ophoesten.

Neen, veel banken lijken helemaal niet gesteld zijn op communicatie met hun klanten.

Een fraai voorbeeld hiervan kwam ik recentelijk tegen bij een van mijn klanten.

 

Onlangs heb ik mijn klanten uitgebreid geinformeerd over de nieuw ingestelde regels t.a.v. het internetbankieren door de vereniging van nederlandse banken. Dit heb ik gedaan om mijn klanten er zich van bewust te laten zijn dat de door hun gebruikte computer mogelijk niet erg goed beveiligd is en mogelijk een risico vormt bij het Internetbankieren. Tegelijkertijd was de ABN-Amro bank al een poosje bezig met het ingrijpend wijzigen van hun website wat niet al te vlotjes verliep, gezien het in korte tijd al een keer was teruggedraaid. En zo nu ook deze keer. Deze klant zag zich ineens geconfronteerd met een totaal andere pagina dan ze gewend was en alles ging ook nog eens moddertraag.

Aangezien ze het niet vertrouwde belde zo nog even met haar bank maar na gedurende 30 minuten van het kastje naar de muur te zijjn gestuurd, riep ze hardop,


DIT IS DE LAATSTE KEER DAT IK TELEBANKIER!!!!

Kortom, ze ging vrijwel direct naar het nog bestaande dichtsbijzijnde filiaal van de bank en vroeg de bankmedewerker om een vijftal boekjes met betaalkaarten. Iets waar de desbetreffende medewerker nog nooit van had gehoord, Tipisch iets van voor haar tijd.

 

Ik ben bang dat bovenstaande intussen geen op zich zelf staand incident meer is. Veel gebruikers zijn simpelweg niet meer zeker van de integriteit van hun computer en beginnen nu sedert de nieuwe regelgeving aangaande internet bankieren ook meer en meer te beseffen dat er een risico aan zit en internet bankieren mischien toch minder veilig is dan veel banken willen doen geloven. Het is nu al zo dat veel senioren simpelweg hun computer nauwlijks nog durven te gebruiken, laat staan ermee internet bankieren.

 

 

Mischien word het stilaan tijd dat banken wat meer naar hun klanten gaan communiceren en dan niet zozeer over hun nieuwe producten maar veel meer over hun bestaande services. De beste beveiliging tegen internet fraude, computervirussen e.d. is simpelweg "informatie" en daar hoeven we echt niet lullig over te doen.

 

Zie ook dit artikel op de telegraaf.nl, een tikkie harder dan ik het zelf opneem maar waarschijnlijk wel geheeel correct.

http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/peterbeszelsen/22162277/__Internet-_bankieren_bloedlink__.html


Update!,

Onafhankelijk van bovenstaande relaas hebben zich inmiddels nog twee andere gebruikers zich bij mij gemeld met vrijwel een identiek probleem In beide gevallen gaat het hier om senioren maar dat is natuurlijk geen enkel excuus.

Wij adviseren om ingeval u het niet vertrouwd om telefonisch contact op te nemen met uw bank, bij voorkeur niet middels het telefoonnummer op uw mogelijk vervalste emailbericht of bank webite, gebruik ook nooit een 06-nummer. Gebruik bij voorkeur een telefoonnummer die bij u bekend is uit eerdere documentatie of informatie, aangaande uw bank.

Kijk ook op:

https://www.abnamro.nl/nl/prive/index.html

 

Betreffende de nieuwe website van de ABN-AMRO: U vind hier alle informatie en zelfs intructievideo's betreffende het gebruik van de nieuwe website. 

 

 

 

ICT specialist TROS RADAR!

Vestigingsadres: Gouwzee 9, 1421 DS, Uithoorn

Kantooradres: Machineweg 3, 1432EK, Aalsmeer

Tel: 0297 331427

2017  Jongkind Inter- & Intranet Services   globbers joomla templates